1:a November är det klubbmästerskap i lydnad och bruks!

Anmäl er till Maria senast den 25:e oktober via e-post: maria@larwass.se 50 kronor per ekipage och man tävlar i den klass som man officiellt tävlar i. Välkomna!

Höstens öppet hus lista

Öppet hus lista


Regelrevidering inför 2017

Hej Regelrevidering inför 2017 har påbörjats. Distriktet skall skicka in förslag senast den 30 september till SBK. Därför kommer distriktet hålla två st samlingar där lokalklubbar skickar representanter för diskussion. Bruks 7 september kl 10 på SBK Göteborgsavd Lydnad 14 september kl 10 på SBK Göteborgsavd Anmälan till dessa samlingar sker senast den 22 augusti till tavling@sbkvast.com Här finns den information som SBK har skickat ut: hämta/läs dokument: remiss_bruksregler_2017_.pdf hämta/läs dokument: tidsplan_regelrevidering_2017.pdf Varmt välkomna Patrik Ohlsson TS – Västra Distriktet

Bild Spel Rallylydnadsträning 4 maj 2014