Höstens öppet hus lista

öppet hus lista

Höstens kurser

Ett fåtal platser kvar!
Anmäl dig omgående till Marina 0528-70101 Start v. 34 Kursutbud

Glöm inte att anmäla till Höstens tävlingar!

Appell Spår Lördag den 6 sept. Sista anmälningsdag den 16 augusti. Lydnadstävling klass 1 – Elit Lördagen den 27 september. Sista anmälningsdag 6 september. Rally tävling Alla klasser. Söndagen den 5 oktober ,Sista anmälningsdag 14 september. ALLA ANMÄLNINGAR GÖRS PÅ SBK TÄVLING! Har du frågor så hör av dig till Maria Larsson tel. 073-9060633

Medlemsmöte Onsdagen den 1 oktober.19,00

Helena Lindhè kommer att prata och visa vad Nosework är, ( mer info kommer ) Det kommer även att finnas möjlighet att prova detta med egen hund. Så boka in detta datum redan nu!

Regelrevidering inför 2017

Hej Regelrevidering inför 2017 har påbörjats. Distriktet skall skicka in förslag senast den 30 september till SBK. Därför kommer distriktet hålla två st samlingar där lokalklubbar skickar representanter för diskussion. Bruks 7 september kl 10 på SBK Göteborgsavd Lydnad 14 september kl 10 på SBK Göteborgsavd Anmälan till dessa samlingar sker senast den 22 augusti till tavling@sbkvast.com Här finns den information som SBK har skickat ut: hämta/läs dokument: remiss_bruksregler_2017_.pdf hämta/läs dokument: tidsplan_regelrevidering_2017.pdf Varmt välkomna Patrik Ohlsson TS – Västra Distriktet